Ønsker du at jeg personlig hjelper deg til å doble lønnsomheten og eller omsetningen i ditt firma de neste 12 mnd. ... GRATIS?
Fra Eirik Mellbye
1363 Høvik
Februar 2017,

Kjære Bedriftseier,

Jeg har satt av litt tid til å snakke med deg personlig. I løpet av den tiden vil jeg vurdere din bedrift og jobbe med deg, for å skape en strategisk plan for å øke salget og fortjenesten.

Det er ingen kostnad for dette. Om du har nytte av samtalen og får utbytte av den, kan vi diskutere å jobbe sammen på langt sikt.

Hvis du derimot føler at jeg har kastet bort tiden din i vår samtale, overfører jeg umiddelbart kr. 1.500,- til din konto som kompensasjon. Uansett vil du komme ut på plussiden.

 

firma

JA TAKK! jeg ønsker økt lønnsomhet, mindre stress, og større frihet.

Trykk her

NEI TAKK! Jeg ønsker ikke å gjøre mitt firma bedre!

Trykk her